Ekonomi Bakanlığı (İhracat) Destekleri -Pazara Giriş Belgelerinin Destekleri
-Fuat Katılım Destekleri
-Kira Giderleri Destekleri
-Tanıtım Destekleri
-Marka Tescil Destekleri
-Turquality
-Pazar Araştırması Desteği
-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
-Döviz Kazandırıcı Hizmetler Desteği
-İstihdam Desteği